Românii și armata bizantină

carturesti.ro

Tesalia a fost una dintre zonele populate de vlahi (românii sud-dunăreni). Ca și alți locuitori, au fost recrutați pentru armata bizantină din garnizoana de acolo a temei Hellas. În 980, comanda asupra unei unități militare (tagma) vlahă cu sediul în Larissa a fost exercitată de Niculitzas I, strategul acestei teme. Informația provine din opera lui Kekaumenos, scrisă un secol mai târziu. O unitate militară vlahă, posibil aceeași tagma din Larissa, a luat parte la o campanie a armatei bizantine din sudul Italiei în 1025.

Vlahii au luptat în bătălia de la Lebounion împotriva pecenegilor (29 aprilie 1091). Au fost recrutați din sudul Traciei, ceea ce înseamnă că aparțineau grupului megleno-român. În același timp a fost atestat (prin sigiliul său de plumb) un comandant (strategos) al vlahilor numit George. Unii vlahi au adunat informații pentru armata bizantină (ca în 971 la asediul Dristrei și în 1095 în timpul unei invazii cumane). Alți români sud-dunăreni (din Dobrogea) au fost recrutați pentru a lărgi armata regulată în războiul din 1167 împotriva Ungariei. Pe de altă parte, au existat cazuri în care românii sud-dunăreni cu experiență militară au luptat împotriva armatei bizantine: rebeliunea Larisei (1066), secesiunea din 1072-1091, invazia cumanilor din 1095 și, în final, în 1185, când Românii din Munții Haemus s-au răsculat împreună cu bulgarii (unii vlahi au continuat să lupte pentru statul bizantin și după 1185).

Thessaly was one of the areas peopled by the Vlachs (south-Danubian Romanians). Like other inhabitants, they were recruited for the Byzantine army garrisoned there (the theme of Hellas). In 980, the command over a Vlach military unit (tagma) based in Larissa was exerted by Niculitzas I, the strategos of this theme. The information comes from the work of Kekaumenos, written a century later. A Vlach military unit, possible the same tagma from Larissa, took part at a campaign of the Byzantine army in southern Italy in 1025.

The Vlachs fought in the battle of Lebounion against the Pechenegs (29 April 1091). They were recruited from southern Thrace, which means they belonged to the Megleno-Romanian group. By the same time was attested (by his lead seal) a commander (strategos) of the Vlachs called George. Some Vlachs gathered intelligence for the Byzantine army (as in 971 at the siege of Dristra and in 1095 during a Cuman invasion). Other South-Danubian Romanians (from Dobrudja) were recruited to enlarge the regular army in the war of 1167 against Hungary. On the other hand, there were instances when south-Danubian Romanians with military experience fought against the Byzantine army: the rebellion of Larissa (1066), the secession of 1072-1091, the Cuman invasion of 1095, and finally in 1185, when the Romanians from the Haemus Mountains rebelled together with the Bulgarians (some Vlachs continued to fight for the Byzantine state even after 1185).

Batalia de la Levounion – 29 aprilie 1091 – sursa: BazBattles Youtube


Poți să ne susții cumpărând cărți de la Carturesti, Litera, Librex, Libris, Cartepedia, Librarie.net, Okian.ro, Compania de Librării București, Anticariat-Unu sau Anticexlibris folosind linkurile de mai jos:

  1. Carturesti
  2. Litera
  3. Librex
  4. Libris
  5. Cartepedia
  6. Okian.ro
  7. Librarie.net
  8. Compania de Librarii Bucuresti
  9. Anticexlibris

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

error: Continutul este protejat!