În legatura cu „torna, torna, fratre” – anul 586 d.Hr.

În literatura de specialitate e bine cunoscut incidentul celebru din timpul unei campanii bizantine împotriva avarilor, în anul 586. Întâmplarea la care ne referim e pomenită de doi cronicari bizantini, unul, Theophylactos Simocattes, aproape contemporan cu evenimentele relatate, și celălalt, Theophanes Confessor, cam cu două secole mai târziu.

Sursa: Aplicatia Mobila Biblioteca Digitala

Ceea ce a atras atenţia istoricilor moderni asupra ei nu a fost atât importanţa pe care ar fi avut-o în legătură cu eșuarea planului de luptă bizantin cât, mai ales, o expresie în limba latină inserată în textul grecesc al ambilor cronicari menţionaţi. Istoricii, în general, au avut în vedere, mai mult sau mai puţin, relatările celor doi cronicari privitoare la incident, dar toţi, fără excepţie, au dat o explicaţie expresiei amintite. Nu se poate ajunge însă la argumente în favoarea uneia sau alteia din interpretări fără a se urmări îndeaproape textul celor doi cronicari și fără a se ţine seamă de realităţile din imperiul bizantin, cu deosebire din Peninsula Balcanică care era teatrul de operaţiuni împotriva avarilor și totodată locul incidentului ce ne interesează. Citeste mai mult