Disclaimer

Acest sit web reprezintă un spațiu în care se pot regăsi informații despre istoria veche în general, cât și despre alte științe folosite pentru a stabili contextele istorice. Datele sunt atent compilate și verificate din punct de vedere al veridicității. Pentru citate se menționează sursa, indiferent dacă este o carte fizică sau una digitală. Studiile științifice vor fi atașate anumitor articole, prin legătură externă către site-urile care le găzduiesc. Autorii site-ului nu sunt răspunzători pentru conținutul acelor sit-uri și nici pentru actualizarea acestora. Lucrările citate nu reflectă de fiecare dată opinia autorilor despre subiectul în cauză, însă citarea este făcută pentru popularizare și informare.

Cărțile folosite pentru documentare vor fi indicate atât în postare, cât și în pagina de bibliografie.

Prin citare și indicare de surse, nu se intenționează încălcarea drepturilor de autor sau a proprietății intelectuale.

Situl este licențiat sub Creative Commons, ceea ce înseamnă că postările pot fi preluate pe alte site-uri dar este obligatorie citarea sursei originale de pe acest site. Dacă respectivul sit compilează informațiile prezentate aici, acel sit trebuie obligatoriu să aibă licențierea Creative Commons. De asemenea, este interzisă folosirea informațiilor prezente aici în scop comercial.

———————————————————————————————————————————————————-

This site represents a space where everybody can find information about old history in general and other complementary sciences used to establish the historic context. Data is carefully compiled and verified in terms of truthfulness. The source is indicated for every quote, no matter if the source is a paperback book or a digital book. Scientific papers will be attached to some posts through external link to the sites that are hosting them. The authors of this site are not responsible for the content of that sites neither for their updates.

Books used for documentation will be indicated both in the posts and in the bibliography page.

Through quoting and sources indication it is not intended copyright or intellectual property infringement.

The site is licensed under the Creative Commons license which means that posts can be published on other sites but a link to the original post on this site is required. If that site compiles the information found here, the site must also be licensed under Creative Commons. Also the use in commercial purposes of the information found on this site is forbidden.

error: Continutul este protejat!