Dacii din Sud-estul Transilvaniei. Procese de centralizare, agregare socială și practici rituale

Dacii din Sud-estul Transilvaniei. Procese de centralizare, agregare socială și practici rituale.

La acest webinar vă propunem să ne însoțiți într-o incursiune fulger în arheologia numeroaselor puncte fortificate și a locurilor cu depuneri sacre de la sfârșitul epocii fierului, cercetate recent în Sud-Estul Transilvaniei. Este această lume a munților împăduriți, a micilor depresiuni mlăștinoase, una rurală, dispersată și izolată? Doar aparent, pentru că indiciile proceselor de centralizare socială ce caracterizează întreaga epocă târzie a fierului, începând din Vestul Europei, nu numai că nu lipsesc, dar se materializează în forme particulare – ce pun accent pe controlul și organizarea unui teritoriu mai larg, nu doar pe dezvoltarea singulară a unor puncte centrale. Caracteristice sunt, totodată, și referințele la valori colective din epoci mai vechi, cum ar fi reutilizarea locurilor sacre sau a tehnologiilor cu valoare simbolică de ridicare a incintelor din pământ ars, dar și puternica componentă rituală – principala sursă de vestigii arheologice în care recunoaștem, în regiunea Curburii Interne a Carpaților, formarea unor entități colective ce acționează unitar, mai ales începând cu perioada lui Augustus.

Citeste mai mult