Conflictele militare dintre Matei Basarab și Vasile Lupu

În prima jumătate a sec. al XVII-lea, istoria Valahiei și a Moldovei va fi marcată de domniile lui Matei Basarab (1632-1654) și Vasile Lupu (aprilie 1634 – 13 aprilie 1653; 8 mai 1653 – 16 iulie 1653). Acești doi mari domni s-au evidențiat printr-o amplă activitate culturală, ce a inclus ctitorirea a numeroase lăcașe de cult și dezvoltarea artei tipografice.

Matei Basarab, domnul Munteniei și Vasile Lupu, domnul Moldovei.

Domnul Matei Basarab este considerat cel mai mare ctitor bisericesc al Țării Românești, doar Constantin Brâncoveanu călcându-i pe urme. Citeste mai mult