De unde vine numele de “România” ?

autor: Cornel Birsan

Istoricii bizantini care aveau acces la un număr foarte mare de lucrări și documente scrise, atingătoare de conflictul daco-roman, aveau să-și formeze o idee unitară, bazată pe istoricii antici, precum că Dacia a fost pustiită de daci, iar în locul lor Traian ar fi adus coloni din Italia. Caz elocvent este cel al cronicarului Ioan Kinnamos care referindu-se la vlahii înrolați în armata bizantină în timpul conflictelor armate din anii 1161 – 1168, dintre Împăratul Manuel I Comnenul (1143 – 1180) și Stefan al III-lea, Regele Ungariei, va afirma despre vlahi că aceștia: “sunt colonii de demult ai celor din Italia.” Urmare a acestei informaţii din surse bizantine, maghiarii vor folosi termenul de “Olasz” pentru a-I nominaliza pe italieni, şi de “Olah” aferent valahilor vorbitori de limbă latină, ambii termeni fiind preluaţi de cronicarul Anonymus în lucrarea sa, Gesta Hungarorum, scrisă în jurul anului 1200. Citeste mai mult