Radu Negru Vodă

Ţara Românească  un stat puternic făcut cadou de   “Sfântul duh al istoricilor ” lui Basarb I

Dintre toate ştiinţele, istoria este cea mai nobilă pentru că se ocupă cu studierea “esenţei” omului în toate aspectele societăţii: sociale, culturale, economice, etc. Paradoxal, nu este o ştiință exactă, lucrurile stabilite în urma cercetărilor nu rămân permanent fixe, ele se pot modifica de-a lungul timpului în funcţie de dovezile care ies la iveală pe parcurs, precum şi în funcție de noile metode de studiu apărute. De aceea, este greşit a menţiona în istorie “studiu final” asupra unui eveniment. Aşa stau lucrurile şi în cazul cercetărilor despre primul legiuitor al Ţării Româneşti, iar unul dintre motivele reale pentru care am reluat această temă are ca reflexie şi faptul că de-a lungul timpului au ieşit la iveală noi dovezi care au scăpat cercetătorilor anteriori. Citeste mai mult

Heraldica Țării Românești

istorie-pierduta

Fragment din Istorie Pierdută – Cronică Românească de Istorie Veche (lucrare în pregătire). Autori: Adrian Anghel, Cristian Moşneanu ṣi Cornel Bîrsan.

O notă discordantă privitoare la data apariţiei heraldicii valahe o are I.N. Mănescu care afirmă că ȋnsemnele Basarabilor sunt de origine transilvăneană ṣi maghiară, aducând ca argument că strămoṣii Basarabilor ce stăpâneau teritoriile din preajma Oltului, ȋntr-o eventuală participare la cruciada a V-a (1217-1221) condusă de Andrei al II-lea, ṣi-ar fi adoptat o stemă proprie cu influenţe de la aṣa-ziṣii aliaţi creṣtini. Urmând această linie, Mănescu afirmă că urmaṣii acestora, Litovoi, Bărbat ṣi Tihomir ar fi devenit posesorii unei steme de familie stabilită deja din deceniul al II-lea al secolului XIII. Ipoteza domnului Mănescu privind heraldica lui Basarab ce ȋṣi are rădăcini ȋn ȋnsemnele dinastice transilvănene (influente transilvănene ce ȋṣi au originea ȋn heraldica maghiară arpadiană), este din punctul nostru de vedere corectă mai ales că heraldica urmaṣilor lui Basarab are unele elemente comune cu cele dinastice pre-angevine maghiare (fasciile alternante , argintiul cu roṣu). Ceea ce este greṣit ȋn afirmaţiile marelui heraldist este legat de zona geografică de unde provin,de cel care le-a stabilit, iar privind datarea ȋn timp considerăm că aceasta este sensibil corectă. Citeste mai mult

Dionisie Fotino – Istoria Daciei și Radu Negru Vodă

Dionisie FotinoDespre Dionisie Fotino (1777 – 10 octombrie 1821) se știu extrem de puține lucruri în ceea ce privește opera lui istorică. Grec la origine din Peloponez, se stabilește în Țara Românească la începutul secolului XIX, unde devine profesor de muzică la „școala de psaltichie” din București, avându-l elev pe Anton Pann, care îl și descrie în introducerea la Bazul teoretic și practic al muzicei bisericești: „…iar acum vine rândul de a vorbi și de cei ce i-am apucat eu cu vieața, și mai întâiul pe bunul meu dascăl, serdarul Dionisie Fotino, care era din orașul Peloponezului Palea Patras și venise de se statornicise în București, unde a scris Istoria Țării Românești în trei tomuri, a versificat pe Erotocrit, a făcut și alte versuri originale, care îl vădesc că a fost un bun Istoric, Poet și Ritor.” Citeste mai mult