Situl arheologic de la PIETROASA MICĂ-GRUIU DĂRII

Situl este amplasat pe versantul sud-estic al Masivului Istrița, pe un promontoriu dominant, cu o bună vizibilitate asupra Câmpiei Române.  Amfiteatrul, ce se deschide pe panta Istriţei şi acoperă parte din câmpia învecinată, cuprinde un număr semnificativ de situri arheologice, din mai multe perioade istorice. În apropierea sitului de la Gruiu Dării, la cca 2 km sud-vest, a fost descoperit celebrul tezaur Cloșca cu Puii de aur, iar la cca 4 km sud se află castrul și termele romane de la Pietroasele. Citeste mai mult