Meglenoromânii

Meglenoromânii sunt una din cele patru ramuri ale românilor alături de aromâni, dacoromâni și istroromâni. Pe teritoriul României sunt cunoscuți și sub denumirea de machedoni, însă nu trebuie confundați cu macedonenii, care sunt locuitorii regiunii Macedonia.

Istoria lor este puțin cunoscută. Ei nu au avut niciodată un stat al lor și în majoritatea locurilor unde au trăit, au fost în bună parte asimilați de localnici. La fel, nu s-a putut stabili exact perioada și teritoriul unde s-a format poporul meglenoromân. Citeste mai mult