Basileos Thiamarkos Epoiei – „Regele Thiamarcos a facut” – inscriptia de la Buridava dacica

Inscriptia de la Buridava: Basileos Thiamarkos Epoiei – „Regele Thiamarcos a facut”

Sursa: captura PDF – Buridava dacica
Sursa: captura PDF – Buridava dacica
Volumul de faţă deschide seria publicării monografice a bogatului material arheologic de la. Ocniţa, jud. Vîlcea. El reprezintă o primă adunare la un loc a datelor documentare pe care le socotim necesare pentru sintezele viitoare, cit şi pentru studii de detalii privind stratigrafia, tipologia elementelor de cultură, cronologia şi conţinutul civilizaţiei geto-dacilor. In viitoarele volume vom prezenta aşezarea civilă, Cetatea 1 şi necropola. „Buridava dacică” vine, de asemenea, în întimpinarea sărbătoririi la Rîmnicu Vîlcea a 2000 ani de la prima atestare documentară a centrului economic şi politic al dacilor buridavensi menţionaţi de izvoarele antice. In cadrul acestei formaţiuni social-politice, – care a atins cea mai mare dezvoltare în epoca lui Burebista -, a intrat şi teritoriul actualului municipiu Rîmnicu Vîlcea, unde se aflau două puncte fortificate geto-dace, cel de pe Capela şi cel de la Cetăţuia, în jurul cărora se gaseau aşezări civile prospere, la temelia cărora stăteau cele tracice din mileniul II şi I î.e.n.   Mai jos gasesti cartea in format PDF: