avari

Invaziile barbare trec și pragul Daciei

Prin acest articol, ne dorim să aducem în atenția cititorului o mică incursiune în istoria Daciei romane din perioada veacurilor II-VIII, urmărind a surprinde urmele lăsate de diferitele și tumultuoasele porniri barbare înspre teritoriul Daciei încă de dinainte de retragerea aureliană. Ni se nasc așadar două întrebări la care ne vom strădui să aducem un răspuns bine documentat, anume, a fost Dacia un teritoriu de interes pentru migratori sau era folosită doar ca spațiu de tranzit spre partea occidentală a Imperiului Roman, care sunt urmările lingvistice, toponimice, artistice și religioase ale trecerii și staționării acestor popoare în cultura daco-romanilor? Acestor întrebări s-au oferit a da răspuns istorici precum A.D. Xenopol, Mihai Bărbulescu, Constantin Giurescu, și nu numai. Vă invităm așadar, în amplul și interesantul itinerariu al nomadului atras de fața aurită a Imperiului Roman. Citeste mai mult

În legatura cu „torna, torna, fratre” – anul 586 d.Hr.

În literatura de specialitate e bine cunoscut incidentul celebru din timpul unei campanii bizantine împotriva avarilor, în anul 586. Întâmplarea la care ne referim e pomenită de doi cronicari bizantini, unul, Theophylactos Simocattes, aproape contemporan cu evenimentele relatate, și celălalt, Theophanes Confessor, cam cu două secole mai târziu.

Sursa: Aplicatia Mobila Biblioteca Digitala

Ceea ce a atras atenţia istoricilor moderni asupra ei nu a fost atât importanţa pe care ar fi avut-o în legătură cu eșuarea planului de luptă bizantin cât, mai ales, o expresie în limba latină inserată în textul grecesc al ambilor cronicari menţionaţi. Istoricii, în general, au avut în vedere, mai mult sau mai puţin, relatările celor doi cronicari privitoare la incident, dar toţi, fără excepţie, au dat o explicaţie expresiei amintite. Nu se poate ajunge însă la argumente în favoarea uneia sau alteia din interpretări fără a se urmări îndeaproape textul celor doi cronicari și fără a se ţine seamă de realităţile din imperiul bizantin, cu deosebire din Peninsula Balcanică care era teatrul de operaţiuni împotriva avarilor și totodată locul incidentului ce ne interesează. Citeste mai mult

error: Continutul este protejat!