Constanța: Exponatul lunii decembrie 2023 la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța – statuie a zeiței Hecate Triformis.

carturesti.ro

Periferia municipiului Constanța face în prezent obiectul unor ample cercetări arheologice, datorate extinderii și modernizării orașului actual spre zona industrială. Între anii 2021– 2022, în zona numită Siloz Traian sau halta Traian, situată în partea de vest a municipiului Constanța, pe bulevardul Aurel Vlaicu la nr. 158, au fost executate cercetări arheologice ample de către colectivul MINA Constanța, cu ocazia construcției unui nou magazin.

În cadrul cercetărilor desfășurate aici, a fost documentată o așezare și o necropolă de epocă romană, care atestă o locuire între secolele II– VI, precum și o mică necropolă preistorică.

În așezare și necropola de epocă romană au fost descoperite și câteva monumente onorifice, votive și funerare, păstrate fragmentar. Soarta monumentelor antice păgâne de la Tomis a fost pecetluită, odată cu evoluția politică și mai ales religioasă a Imperiului Roman, de la finalul secolului al III-lea și pe parcursul celui următor. Marea majoritate a acestora au sfârșit probabil, fiind refolosite în construcții sau în cuptoarele de var ale orașului.

În zidăria caselor datate în secolul al IV-lea p. Chr., din așezarea cercetată, au fost găsite mai multe fragmente de monumente antice. Printre acestea se află și o statuie a zeiței Hecate Triformis.

Hecate este o zeitate asociată cu magia, vrăjitoria, răspântiile, intrările, noaptea, lumina, luna, mormintele și cimitirele, necromanția, fiind considerată a fi păstrătoare a cheilor și cea care încurcă și descurcă viața oamenilor. Orașul Atena o venera ca o protectoare a casei și a oamenilor, romanii o cunoșteau sub numele de Trivia- protectoare a răspântiilor, călătoriilor, magiei și a lumii de dincolo. În această calitate, ea era reprezentată la Tomis sub forma unei mici statuete pe care putem observa trei femei așezate spate în spate, fiecare cu un atribut specific (o torță, o cheie, un șarpe, un vas sau un mic animal) și însoțite de un câine, companion de nădejde și animal sacrificat în cadrul cultului acesteia.

Colecția MINA Constanța deține mai multe astfel de statuete de marmură, descoperite la Tomis, unele dintre acestea fiind parte a celebrului tezaur de sculpturi de la Tomis și expuse pentru public.

The outskirts of Constanța are currently the subject of extensive archaeological research, due to the expansion and modernization of the current city, towards the industrial area. Between the years 2021-2022, in the area called Siloz Traian or halta Traian, located in the western part of Constanța, on Aurel Vlaicu boulevard at no. 158, extensive archaeological research was carried out by the Constanța museum employees, on the occasion of the construction of a new massive store.

As part of the research carried out here, a settlement and a necropolis from the Roman era were documented, which attests to a habitation between the 2nd and 6th centuries AD. and also a small Prehistoric necropolis.

Several honorary, votive and funerary monuments, preserved fragmentarily, were also discovered in the settlement and in the Roman necropolis. The fate of the ancient pagan monuments from Tomis was probably sealed with the political and especially religious evolution of the Roman Empire, from the end of the 3rd century and throughout the following one. Unfortunately, the vast majority of them probably ended up being reused in construction or in lime kilns of the city.
In the masonry of the houses dated in the 4th century AD., from the researched settlement, several fragments of monuments were discovered. Among them is a statue of the goddess Hecate Triformis.

Hecate is a deity associated with magic, witchcraft, crossings and crossroads, entrances, night, light, moon, graves and cemeteries, necromancy, being the keeper of keys and the one who confuses and untangles people’s lives. The city of Athens worshiped her as a protector of the house and people, the Romans knew her as Trivia- protector of blessings, travels, magic and the underworld. In this role, she was represented in the form of a small statuette of a three women seated back-to-back, each with a specific attribute (a torch, a key, a snake, a vessel or a small animal) and accompanied by a dog, a companion of the goddess and animal sacrificed in her cult.

The MINA Constanța museum collection owns several such marble statuettes, discovered at Tomis, some of which are part of the Tomis sculpture treasure and are on display for the public.

Sursa: https://evenimentemuzeale.ro/eveniment-cultural/constanta-exponatul-lunii-decembrie-2023-la-muzeul-de-istorie-nationala-si-arheologie-constanta-statuie-a-zeitei-hecate-triformis/Poți să ne susții cumpărând cărți de la Carturesti, Litera, Librex, Libris, Cartepedia, Librarie.net, Okian.ro, Compania de Librării București, Anticariat-Unu sau Anticexlibris folosind linkurile de mai jos:

  1. Carturesti
  2. Litera
  3. Librex
  4. Libris
  5. Cartepedia
  6. Okian.ro
  7. Librarie.net
  8. Compania de Librarii Bucuresti
  9. Anticexlibris

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

error: Continutul este protejat!