Tărtăria și tăblițele sacre

lenjeriapufoasa.ro

Fragment din introducerea cartii din 2011

În urmă cu exact jumătate de secol, în septembrie 1961, tânărul dar experimentatul arheolog Nicolae Vlassa de la Muzeul de Istorie Națională din Transilvania din Cluj-Napoca (România) a descoperit cele trei celebre tablete inscripționate de la Tărtăria. Descoperirea a avut loc în timp ce săpa un complex magic-religios în cadrul unei săpături de cercetare la situl neolitic Tărtăria – Groapa Luncii. Situl arheologic se află pe o mică promontoriu înalt pe malul râului Mureș (aproape de Turda, județul Alba, România). Acesta fusese descoperit cu jumătate de secol înainte, pe 15 iulie 1906, de Endre Orosz, impresionat de bogăția vaselor înalte pe picior și a ceramicii pictate.

De la descoperirea lor, tabletele transilvănene au stârnit o undă de controversă cu privire la cronologia și secvența temporală a civilizației preistorice care s-a dezvoltat în Europa de Sud-Est și sincronizarea sa presupusă cu civilizațiile timpurii din Orientul Apropiat, din cauza discrepanțelor dintre cronologiile absolute și relative. Noua cronologie a făcut posibilă existența unei forme timpurii de scriere în culturile neolitice din Europa de Sud-Est, care ar preceda cu 1000-2000 de ani zonele din Sud-Vestul Asiei și Nord-Estul Africii. Pe scurt, există o mare probabilitate ca civilizația neolitică a Bazinului Dunării să fie plasată într-o poziție de vârf în afacerile culturale europene, ca leagăn al civilizației.

Pentru mulți cercetători, discuția despre conținutul literar al tabletelor servește exclusiv ca punct de referință cronologic pentru preistoria europeană. Înțelegerea modului în care sistemul de semne folosit la Tărtăria este organizat și funcționează este dincolo de orizontul lor. Pe de altă parte, majoritatea încercărilor de a interpreta semnificația semnelor gravate pe tablete, sau chiar de a le „citi”, sunt efectuate examinând doar semnele de pe tableta circulară, care par cel mai asemănătoare cu un sistem de scriere. Acestea sunt de obicei disociate de semnele de pe celelalte două tablete, care sunt și ele separate de contextul gropii rituale și de resturile osoase ale practicantului magic-religios înmormântat cu tabletele (Milady Tărtăria), împreună cu instrumentele/elegantelor/identificatorilor ei. Cu toate acestea, acest înmormântare compus era o unitate sacralizată menită să o consacre ca un strămoș respectat pentru o comunitate Vinca timpurie.

Coperta cartii din 2011 – Sursa: biblioteca-digitala.ro

Tărtăria and the sacred tablets

It happened exactly half a century ago. On September 1961, the young but experienced archaeologist Nicolae Vlassa of the National History Museum of Transylvania in Cluj-Napoca (Romania) unearthed the three famous inscribed tablets of Tărtăria. The discovery occurred while unearthing a magic-religious complex during a survey excavation at the Neolithic site of Tărtăria – Groapa Luncii. The archaeological site is located on a small promontory high on the Mures River (near Turdas, Alba County, Romania). It had been located half a century before, on 15 July 1906, by Endre Orosz who was impressed by the richness of its high-pedestalled bowls and painted pottery.

Since their discovery, the Transylvanian tablets kindled a wave of controversy regarding the chronology and temporal sequence of the prehistoric civilization that developed in Southeastern Europe and its supposed synchronization with Near Eastern early civilizations due to inconsistency between the absolute and relative chronologies. The new chronology made real the possibility that Neolithic cultures in Southeastern Europe might have expressed an early form of writing predating Southwestern Asia and Northeastern Africa by 1000-2000 years. In short, there is a high possibility that the Neolithic civilization of the Danube Basin has to be placed in a leading position in European cultural affairs as its cradle of civilization.

For many scholars the discussion concerning the literate content of the tablets serves exclusively to set up a chronological point of reference for European prehistory. The understanding of how the sign system employed at Tărtăria is organized and works is beyond their horizon. On the other side, most attempts to interpret the meaning of the signs engraved on the tablets, or even to „read” them, are conducted by examining only the signs on the circular tablet which appear the most script-like. These are usually disassociated from the signs on the other two tablets which are further separated from the context of the ritual pit-grave and the osseous remains of the magic-religious practitioner buried with the tablets (Milady Tărtăria) together with her tools/adornments/identifiers. However, this composite burial was a sacralized unity intended to consecrate her as a respected ancestor for an early Vinca community.


Fii la curent cu noutati despre istorie

Email:
Poți să ne susții cumpărând cărți de la Carturesti, Litera, Librex, Libris, Cartepedia, Librarie.net, Okian.ro, Compania de Librării București, Anticariat-Unu sau Anticexlibris folosind linkurile de mai jos:

  1. Carturesti
  2. Litera
  3. Librex
  4. Libris
  5. Cartepedia
  6. Okian.ro
  7. Librarie.net
  8. Compania de Librarii Bucuresti
  9. Anticexlibris

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

error: Continutul este protejat!