Lună: aprilie 2021

Istroromanii

Ramură a românilor ce a migrat în Evul Mediu în Istria, peninsulă care aparține azi Croației, istroromânii sunt azi un grup restrâns, estimat la aproximativ o mie de persoane.

„Istroromâni” e un nume dat de lingviști. În propria limbă ei își spun rumâri. Localnicii îi mai cunosc și drept ciribiri, iar unele surse îi numesc simplu „vlahii din Istria”.

Sate din Istria populate cu istroromani – sursa Wikipedia

Primele date despre istroromâni

Din păcate există puține date ale istoriei acestui popor înainte de secolul al XIX-lea. În plus, datele pe care le avem sunt mai degrabă legate de aspecte lingvistice decât de evenimente notabile sau modul de viață al istroromânilor. Citeste mai mult

Meglenoromânii

Meglenoromânii sunt una din cele patru ramuri ale românilor alături de aromâni, dacoromâni și istroromâni. Pe teritoriul României sunt cunoscuți și sub denumirea de machedoni, însă nu trebuie confundați cu macedonenii, care sunt locuitorii regiunii Macedonia.

Istoria lor este puțin cunoscută. Ei nu au avut niciodată un stat al lor și în majoritatea locurilor unde au trăit, au fost în bună parte asimilați de localnici. La fel, nu s-a putut stabili exact perioada și teritoriul unde s-a format poporul meglenoromân. Citeste mai mult

Aromânii – scurt istoric

Aromânii, denumiți în unele scrieri din Evul Mediu și vlahi, sunt o populație ce s-a situat inițial la sud de Dunăre. Istoria lor, așa cum o cunoaștem azi, începe în vremea împăratului Traian care a atacat și cucerit poporul dac condus de Decebal. Romanizarea acestor popoare va da naștere mai multor grupuri: românii – popor situat la nord de Dunăre și în Dobrogea, aromânii, meglenoromânii și istroromânii – popoare situate la sud de Dunăre.

Limbile romanice din Balcani – sursa wikimedia

Despre originea românilor din balcani, inclusiv perioada în care poporul s-a aflat sub stăpânirea Imperiului Roman, putem citi în scrierile din secolul al XI-lea ale unui demnitar bizantin, Kekaumenos. În legătură cu aromânii, acesta relatează cum poporul de lângă Dunăre și râul Sava, o zonă greu accesibilă, s-a prefăcut supus poporului roman ce tocmai sosise pe teritoriul dac. În realitate însă, au prădat așezările romanilor, motiv pentru care aceștia din urmă au întors armele împotriva lor. Înfrânți, vlahii nu au avut altă scăpare decât să-și părăsească teritoriul, împrăștiindu-se în teritoriile cunoscute la vremea aceea ca Epir, Macedonia și Elada. Citeste mai mult

error: Content is protected !!