Comori dacice în Ucraina – MALA KOPANYA, capitala dacilor nordici

Venio este partenerul istorieveche.ro! https://venio.ro te pune in legatura cu furnizori care iti trimit oferta personalizata pentru nevoia ta de produse. Trimite cererea ta pentru masti si manusi de protectie sau dezinfectanti aici: https://venio.ro/trimite-mesajul-tau-furnizorilor

mala_kopanya

Foto

Monede bătute în cetăţile greceşti de la Adria­tica, amfore cu ulei şi vin de soi trecute, cu sudoare şi cu mare băgare de sea­mă, peste trecătorile Carpaţilor, după ce au venit pe apă tocmai din îndepăr­tata Crimee, bijuterii uluitoare, fă­cute din topituri de metale ce se gă­sesc numai în Munţii Urali, săbii celtice şi relicve germanice, obiec­te de podoabă demne de mari regi şi preoţi, toate aceste comori, com­plet necunoscute în Româ­nia, stau ascunse printre dealu­rile înverzite de pe malurile Tisei, în Ucraina de azi. Râvna neîntreruptă şi pasiunea unor cercetători ucraineni au scos la iveală, în ultimii ani, la Mala Kopanya, una dintre cele mai mari şi mai spectaculoase cetăţi din pe­rioada expansiunii spre nord-vest de Ardeal a Marelui Regat Dac, condus de Bure­bista. Porniţi în­tr-aco­lo, în dru­murile noastre pe vechi urme ro­mâneşti, am dat peste vestigii uimitoare ale măreţiei lu­mii da­cice, la mii de kilometri distanţă de Sarmi­zegetusa.
Puternică şi independentă, ridicată pe malurile Tisei, ca să apere teritoriile celor mai îndrăzneţe colonizări dacice, dar şi ca să apere trecătorile din Carpaţii Păduroşi de raidurile barbare, Mala Ko­panya este – adevărat, deşi greu de crezut! – cetatea cel mai bine documen­tată din întreaga lume dacică. Îndră­gostiţi până peste cap de daci, cerce­tătorii ucrai­neni au des­chis “Formulei AS” lacătele de pe un im­pre­sionant tezaur dacic: te­zaurul dacilor nor­dici, de la Mala Kopanya.

Continuarea aici.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.