Lună: august 2014

Ȋnsemnări ale străinilor despre poporul român

bucuresti

Cosmographia – date despre originea poporului român

Silvio Piccolomini [1], în perioda în care era diplomat, a scris o lucrare cu caracter istoric și geografic denumită Cosmographia (1458). Ce este inedit pentru noi, este că pe lȃngă descrierea marilor imperii și regate europene, acesta face unele referiri la  Transilvania și Ţara Romȃnească:

Regiunea Transilvaniei este aşezată dincolo de Dunăre. A fost locuită odinioară de daci, popoare viteze şi vestite prin multe înfrângeri ale romanilor: în vremea noastră e locuită de trei popoare: saşii, secuii şi românii. Saşii îşi trag originea din Saxonia, bărbaţi puternici şi deprinşi cu lupta. Ei sunt numiţi după cele şapte cetăţi (oraşe) pe care le locuiesc, «Siebenbürgeri» în limba lor maternă. Secuii sunt socotiţi cei mai vechi unguri, primii dintre toţi cei care au venit din Ungaria veche în această provincie. De aceea deşi îşi cultivă pământul cu mâinile lor trăind la ţară şi îşi pasc turmele lor, totuşi ei sunt numiţi nobili şi când se întâlnesc între ei, fiecare îl salută pe celălalt zicându-I «nobile domn…» şi nici nu plătesc dări decât în anul când se încoronează regele Ungariei. iar atunci i se predau regelui atâţia boi câţi capi de familie sunt, şi se spune că numărul lor ar trece de 60 de mii. Şi când li se porunceşte să iasă la război, dacă nu se supun, atunci sunt pedepsiţi cu pedeapsa capitală, iar bunurile lor sunt confiscate. Românii sunt un neam italic după cum vom arăta ceva mai apoi, totuşi vei găsi printre transilvăneni puţini bărbaţi cu experienţă care să nu cunoască limba ungară… etc. .. Ioan de Hunedoara, a cărui reputaţie o întunecă pe a celorlalţi, nu a sporit gloria ungurilor cât a românilor din mijlocul cărora se născuse. Valahia este o regiune vastă care începând de la [hotarele] Transilvaniei se întinde până la Marea Neagră, este netedă aproape în întregime şi e lipsită de (cursuri de) ape. Spre miazăzi se află fluviul Dunărea, la nord sunt ruşii pe care cei din vremea noastră îi numesc ruteni şi către râul Nistru neamurile nomade ale sciţilor pe care îi numim azi tătari. Acest pământ a fost locuit odinioară de geţi, care l-au pus pe fugă ruşinoasă pe Darius, fiul lui Histaspe, şi au pricinuit multe înfrângeri Traciei. În cele din urmă au fost subjugaţi şi zdrobiţi de forţele romane. Şi a fost acolo după o colonie de romani, care să-i ţină în frâu pe Daci, sub conducerea unui oarecare Flaccus, după care a fost numită Flacchia. Apoi după o lungă bucată de timp, alternându-se numele, aşa cum se întâmplă a fost numită Valahia, şi în loc de flacci [locuitorii] au fost numiţi valahi. Acest popor până acum are un grai roman, deşi schimbat în mare parte şi abia putând fi înţeles de un om din Italia… Citeste mai mult

Despre Zamolxis

Un articol de Cristian Moșneanu

De la Herodot avem cele mai importante  informaţii despre cultul și mitul lui Zamolxis. După cum aflase de la grecii din Emexon și de la cei din zona  Mării Negre,  Zamolxis este posibil să fi fost un vechi sclav al lui Pitagora. Eliberat, el s-a imbogăţit și ar fi reușit să facă o călătorie iniţiatică. Apoi s-a întors la traci, pe care i-a deprins cu învăţăturile sale și pe care i-a pus să îi “clădească o sală de primire în care îi primea pe cei mai de seamă dintre concetăţenii săi.  În cursul ospăţului îi invaţă că nici el nici comesenii săi, nici urmașii lor nu vor muri, ci vor ajunge într-un loc în care vor trăi de-a pururea și se vor bucura de o fericire desăvȃrșită. Între timp el a pus să i se facă o locuinţă subpămȃnteană în care a coborȃt și a trăit vreme de trei ani. Tracii îl regretau și îl plângeau ca pe un mort. În al patrula an a apărut în faţa lor și așa îi făcu Zamolxis să creadă spusele lui. Iată ce povestesc că ar fi făcut el. Cȃt despre mine nici nu pun la îndoială și nici nu cred pe deplin cele ce se spun despre el și locuinţa lui de sub pămȃnt. De altfel, socot că acest Zamolxis a trăit cu multă vreme înaintea  lui Pitagora. Fie că Zamolxis  nu a fost decȃt un om, fie că a fost într-adevăr un zeu de prin părţiile Geţiei,  îl las cu bine”. Citeste mai mult

Dan al II-lea – „Viteazul Principe Valah”

Din lucrarea “Istorie Pierdută. Cronică românească de istorie veche” (lucrare ȋn pregătire) Autori : Adrian Anghel, Cornel Bȋrsan ṣi Cristian Moṣneanu.

dan al II-leaDan al II-lea, domn al Ţării Româneṣti ȋn două rânduri (1422-1426 ṣi 1427-1431), face parte din ramura Dăneṣtilor a dinastiei Bararabilor urmând filiaţia Radu Negru Vodă, Basarab I, Nicolae Alexandru, Radu I, Dan I. Se cunoaṣte faptul că a fost duce al Almaṣului ṣi Făgăraṣului.
Faptul că Ţara Românească, prin conducerea lui Radu al II-a Praznaglava, se afla sub influenţa turcilor a făcut ca regalitatea maghiară să ȋncerce a impune un domn care să deservească intereselor creṣtinătăţii. Totuṣi, conform cronicarului bizantin Ducas, nu sprijinul regelui maghiar Sigismund de Luxemburg a fost cel care l-a adus pe tronul Ţării Româneṣti pe Dan. Acesta venind din Constantinopol, reuseṣte să recruteze prin intermediul boierilor ce ȋl susţineau o armată de mercenari transilvăneni ṣi bulgari ṣi porneṣte pe cont propriu o campanie care va duce la alungarea vărului său. Astfel că, aflndu-se deja pe tron ȋn toamna anului 1422, Dan va cere ajutor coroanei maghiare pentru a-ṣi putea menţine domnia. Citeste mai mult

Strămoșii noștri – semnificaţia numelor. Deosebiri între traci și daci

Un articol de Cristian Moșneanu

După cum relatează Strabon, dacii s-au numit mai întȃi dáoi iar prima relatare despre originea numelui este consemnată de către Hesychius care afirmă că este de origine frigiană [Frigia (Phrygia) a fost o veche regiune istorică din partea central-vestică a Asiei Mici (azi Turcia), numită așa după numele populației care a stăpânit Asia Mică între căderea Regatului Hitit (sec. XIII î.C.) și cucerirea Regatului Lidiei (sec. VII î.C.). După invazia cimerienilor în secolul al VII-lea î.C. și distrugerea capitalei Frigiei (Gordion), statul frigian s-a aflat, pe rând, sub dominație străină (persană, macedoniană, romană). Extinderea cea mai mare a cunoscut-o în timpul domniei regelui Midas. În Frigia se afla Nodul Gordian, cel care va fi tăiat de către Alexandru cel Mare.] și s-ar traduce prin lup. Citeste mai mult

Valea regilor traci sau valea regilor geţi ? ( partea II)

Un articol de Cornel Bîrsan

Citim tot mai des, în ultima vreme, despre descoperirile arheologice din Bulgaria, efectuate în secolul trecut sau în secolul acesta.

Voi prelua de pe Net si Wikipedia câteva din aceste informaţii:

1. „Mormântul tracic de la Kazanlăk(în bulgara Казанлъшка гробница, transliterat: Kazanlășka grobnița) este un mormânt tracic de tip stup în apropierea orașului Kaznlak, în centrul Bulgariei.

Descoperit în anul 1944, mormântul este situat în apropiere de capitala antică tracică Seuthopolis și face parte dintr-o necropola mare, de origine tracică. Mormântul cuprinde un coridor îngust și o cameră de înmormântare rotundă, care sunt decorate cu picturi murale reprezentând un tânăr cuplu trac la o ceremonie funerară. Picturile murale sunt memorabile pentru caii splendizi și mai ales pentru gestul de adio, în care cuplul și-a apucat reciproc încheieturile mâinilor, într-un moment de tandrețe și egalitate. Picturile sunt capodoperele artistice descoperite pe teritoriul Bulgariei, datând din Perioada Elenistica, cel mai bine conservate.” Citeste mai mult

Valea Regilor Traci sau Valea Regilor Geţi ? ( partea I)

În ultima vreme se face o puternică mediatizare a Văii Regilor Traci, precum şi a mormântului de la Sveştari din Bulgaria. Din păcate vestigiile descoperite sunt etichetate ca fiind de origine tracică prin prisma şi insistenţa istoricilor şi autorităţilor bulgare. Această denaturare a istoriei nu este nouă, situaţia fiind speculată din cele mai vechi timpuri. Mulţi dintre istoricii nostri clasici au facut aceleaşi greşeli începând cu Niolae Iorga, ajungându-se la Constantin C.Giurescu şi culminând cu Iosif Constantin Drăgan, care a creat un adevărat cult faţă de traci, prin cele trei carti scrise de el (Noi tracii, Mileniul Imperial al Daciei şi Imperiul Romano-Trac), dând prin aceasta şi mai multă apa la moara istoricilor bulgari, slav, rusi, s.a. Din păcate noi românii suntem foarte ignoranţi în studiul aprofundat al documentelor istorice. Respectiv, nu CITIM TOT !!! La ce mă refer ? În toate cărţile de istorie, geto-dacii, sunt prezentaţi prin prisma unei fraze a lui Herodot, şi atât: „ Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, după cel al inzilor. Dacă ar avea un singur cârmuitor sau dacă tracii s-ar întelege între ei, ei ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate neamurile, după socotinţa mea. Dar acest lucru este cu neputinţa şi niciodată nu se va înfăptui. De aceea sunt aceştia slabi.” Această frază a dus la uluitoarea teorie că geto-dacii fac parte din poporul trac, mai ales că se pomenea „imensitatea acestui popor in Balcani” , lucru de mare laudă pentru istorici români !!!. Dar din păcate istoricii noştri nu continuă fraza lui Herodot în nici o lucrare de specialitate. Aşa că am s-o fac eu: „

Tracii au mai multe nume, după regiuni, dar obiceiurile sunt cam aceleaşi la toţi, î Citeste mai mult

Asasinii lui Mihai Viteazul – ultimele clipe din viața marelui domn al Țărilor Române

Descrierea uciderii mişeleşti şi soarta rămăşiţelor pământeşti ale Bravului Mihai în cronici interne şi externe, în corespondenţe purtate între personalităţi ale vremii precum şi în alte documente:

uciderea-lui-mihai-viteayzul-gravura

Uciderea lui Mihai Viteazul

1) „Mihai a fost ucis conform poruncii primite de la Împăratul Rudolf al II-lea, iar eu am executat-o.” (1601 – Giorgio Basta, într-o scrisoare adresată Arhiducelui Mathia, viitorul împărat habsburg).

rudolf ii

Rudolf al II-lea
Giorgio-basta

Giorgio Basta Citeste mai mult